รวมข่าวตัด

 
 
11 
 
 

หนังสือพิมพ์

ฉบับ

รายการ

11 กรกฎาคม 58

คม-ชัด-ลึก-หนังสือ'เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ให้คนไทยรับทราบถึงพระปรีชาสามารถ  

13 กรกฎาคม 58

มติชน - '60พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์'หนังสือที่คนไทยควรอ่าน 

13 กรกฎาคม 58

กรุงเทพธุรกิจ -เปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ'60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 
 

เว็บไซต์

วันที่

รายการ

กรกฎาคม 58

“ ๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ ”  (กรุงเทพธุรกิจ)

กรกฎาคม 58

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฝ่ายเลขาโครงการฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำหนังสือแห่งปี “๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”   (Hardwardzone)

กรกฎาคม 58

หนังสื่อที่คนไทยควรอ่าน  (Markerplus)

กรกฎาคม 58

หนังสื่อที่คนไทยควรอ่าน  (News Clipping)

กรกฎาคม 58

หนังสือที่คนไทยควรอ่าน   (Eduzone)

กรกฎาคม 58

หนังสือที่น่าอ่านเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา  (varietyetc)

10 กรกฎาคม 58

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฝ่ายเลขาโครงการฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำหนังสือแห่งปี “๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”   (thaipr.net)

10 กรกฎาคม 58

 “๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” หนังสือที่คนไทยควรอ่าน  (siamedanews)

10 กรกฎาคม 58

หนังสือที่น่าอ่านเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา  (thailandexhibition)


 

รายการโทรทัศน์

วันเดือนปี

                                                             URL 

10 กรกฎาคม 58

รายการชุมชนคนชอบช่วย -https://www.youtube.com/watch?v=Nlcy3d2mFFU

 
 
 12 
 

หนังสือพิมพ์

ฉบับ

                                                              รายการ

6-8 สิงหาคม 2558

เศรษฐกิจ -สวทช. แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน
"ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที"

สิงหาคม 2558

เดลินิวส์ นิว (Mid-Day) สวทช.ผลิตการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ

10 สิงหาคม 2558

ไทยรัฐ ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลในข่าว: ชวนอ่าน

10 สิงหาคม 2558

ไทยรัฐ (Mid-Day)-ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลในข่าว: ชวนอ่าน

12 สิงหาคม 2558

ข่าว สด -ปังปอนด์ตะลุยโลกวิทย์พิชิตไอที

 
 
 
 
 

เว็บไซต์

ฉบับ

                                                              รายการ

31 กรกฎาคม 58

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” (bangkokbiznews)

31 กรกฎาคม 58

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” (postupnews)

31 กรกฎาคม 58

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”
(thailandexhibition)

สิงหาคม 2558

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” (itnews24hrs)

สิงหาคม 2558

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” (thaipr.net)

สิงหาคม 2558

สวทช. จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเพื่อการเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ ๖๐ พรรษา หนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์
พิชิตไอที” (thaipr.net)

สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (thaiwidenews)

สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (aripfan)

สิงหาคม 2558

“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” (bangkokbiznews)

สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (dailynews)

สิงหาคม 2558

ปังปอนด์ชวนตะลุยโลกวิทย์สัมผัสไอทีตามพระราชดำริ (manager)

สิงหาคม 2558

“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (secretit)

สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ  “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” (thaidailymirror)

สิงหาคม 2558

สวทช. เปิดตัวหนังสือการ์ตูนปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (thainews.prd.go.th)

สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (thaibangkoknews.blogspot)

สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (siamevent) 

10 สิงหาคม 2558

การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (prthai)

12 สิงหาคม 2558

ปังปอนด์ตะลุยโลกวิทย์พิชิตไอที (khaosod.co.th)