resize สติกเกอร์ไลน์จากผู้ต้องขัง พระเมตตาของ "สมเด็จพระเทพฯ" สำนักข่าว now26 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


           ในวโรกาสที่วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการโอกาสทางการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ผู้ห่างไกลแต่ยังรวมถึงผู้ต้องขังที่ไม่มีโอกาสได้เห็นความก้าวหน้าของโลกภายนอก จากจุดนี้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำอย่างสติกเกอร์ไลน์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกไม่ได้ใช้งานแต่นี่คือความภาคภูมิใจของเขา ติดตามเรื่องราวของสติกเกอร์ไลน์นี้ได้ผ่านทางรายงานพิเศษชิ้นนี้ 

           ในยุคที่ใครๆ ต่างพูดถึง เทคโนโลยี 4.0 หรือนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา แต่อาจไกลตัวจากคนกลุ่มที่ด้อยโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังครับนับจากจุดนั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการก้าวหน้า ทั้งจำนวนเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่กลายมาเป็นมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยยังมุ่งมอบ

           ความรู้และทักษะแก่ผู้ต้องขัง ด้วยองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อย่างเช่นการออกแบบและสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ ด้วยโปรแกรม Illustrator  ผลที่ได้รับอาจไม่ตัวเงินที่มากมายจนเป็นแหล่งรายได้ของผู้ต้องขัง แต่คือสติกเกอร์ไลน์ที่มีชื่อว่า แก๊งกำแพงสูง ผลงานที่มีฝีไม้ลายเส้น รวมทั้งการรังสรรค์ตัวการ์ตูนของผู้ต้องขัง คือความภาคภูมิใจและความสามารถที่มีค่ามากยิ่งกว่า  ความรู้และทักษะที่ใช้ประกอบอาชีพอาจมีได้มากมายหลายอย่าง งานออกแบบหรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สติกเกอร์ไลน์แก๊งกำแพงสูง จึงไม่ได้มีเพียงความน่ารัก แต่ยังมีไอเดียและความภาคภูมิใจในความสามารถของพวกเขาเอง ที่ได้รับพระเมตตาในการส่งเสริมความรู้ได้มากตามศักยภาพของผู้ใฝ่เรียน สมกับพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อ่านเอกสารเพิ่มเติม เว็บไซต์ : คลิก

วีดิโอ : คลิก