05- งานสัมนาและนิทรรศการ 12ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ

<<back

พิธีเปิดงานสัมมนา

พิธีเปิดงานสัมมนา

รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็ม สธ. ที่ระลึก

รับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็ม สธ. ที่ระลึก