resize ข่าวในสื่อสาธารณะ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวสิ่งพิมพ์

ไทยรัฐ  | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน

ไทยรัฐ | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน "หมวก ควบคุมแรงดันลบ (nSPHERE-)" นวัดกรรมจากนาโนเทค สวทช. ให้กับ โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่.

มติชน สุดสัปดาห์  | ไทยมองไทย | การศึกษาพัฒนา IT ครูอิสลาม

มติชน สุดสัปดาห์ | ไทยมองไทย | การศึกษาพัฒนา IT ครูอิสลาม

ข่าว ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ
ข่าว ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ
การแถลงข่าวความสำเร็จของทีมนักศึกษาไทยที่ไปประกวดงาน student innovation challenge ในงาน icreate ที่เซี่ยงไฮ้
การแถลงข่าวความสำเร็จของทีมนักศึกษาไทยที่ไปประกวดงาน student innovation challenge ในงาน icreate ที่เซี่ยงไฮ้
2 มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาเด็กในโครงการตามพระราชดำริ ในพิธีลงนามMOU
2 มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาเด็กในโครงการตามพระราชดำริ ในพิธีลงนามMOU
สัมภาษณ์วิทยุ รายการ
สัมภาษณ์วิทยุ รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
หนุนไอซีทีสร้างรายได้ให้โรงเรียน
หนุนไอซีทีสร้างรายได้ให้โรงเรียน
ตามรอยครูลาว น้ำพระทัยเจ้าฟ้า มติชนสุดสัปดาห์
ตามรอยครูลาว น้ำพระทัยเจ้าฟ้า มติชนสุดสัปดาห์
สติกเกอร์ไลน์หลังกำแพงสูง  สำนักข่าว กรุงเทพธุรกิจ
สติกเกอร์ไลน์หลังกำแพงสูง สำนักข่าว กรุงเทพธุรกิจ