32 ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22