TH  |  EN

"เยี่ยมและติดตามการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และเสริมวิชาการของเด็กพิการ"

 

         

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา และเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ เด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นางกาญจนา ทิพย์สุข หัวหน้าทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูสอนเสริมวิชาการ ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและสอนเสริมวิชาการของเด็กชายฮาริส และเด็กชายอับดุลวาเรส

Facebook: Click