TH  |  EN

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ประจำปี 2565

    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทีมกาชาดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เด็กชายฮาริส ดาแมยีเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี ซึ่งจากการรายงานด้านการเรียน สุขภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว จากหน่วยงานทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่ามีทุกคนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี

Facebook | คลิก