ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ประจำปี 2564