ติดต่อ

สอบถามข้อมูลการสัมมนาวิชาการเพิ่มเติม ติดต่อที่
repliki rolex
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตา orologi replica มพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 7 อาคาร สวทช. เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 81807, 81813
โทรสาร 0-2644-8134

replicas relojes
replica uhren

rolex kopia

 

สอบถามข้อมูลการจัดงาน ติดต่อที่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000
Call Center : 0-2564-8000

ผู้จัดงานบริการรถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานฟรี
  – บริการรับหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (สถานี bts อนุสาวรีย์ ตรงข้ามห้างเซนจูรี่)
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 12:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)
  – บริการส่งจากอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ส่งถึงหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (สถานี bts อนุสาวรีย์ ตรงข้ามห้างเซนจูรี่)
เวลา 16.30 น. 17.00 น. และ 17.30 น.
รถตู้โดยสารสาธารณะ (ค่าบริการ 32 บาท)
   – สาย ต.118 (BTS หมอชิต – ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต)
* จอดภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   – สาย ต.85 (BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต)
* จอดตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดีมธ.ศูนย์รังสิต ท่านสามารถเดินมาประตูทางเข้า สวทช. ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
แผนที่เดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แผนที่เดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แผนที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แผนที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย