(รางวัลเหรียญทองแดง) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี นายพนภาค ผิวเกลี้ยง


 
เอกสารรายละเอียดโปรดคลิก

คลิกเพื่อชมเอกสารและรายละเอียด

 

คลิกเพื่อชมเอกสารและรายละเอียด

ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน
1…


2….

3….


4…..