การทำวีดิโอกระดาษ

 

ตัวอย่างการทำวีดิโอกระดาษวิชาดาราศาสตร์ มีวิธีการทำง่ายๆ สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีมาปรับใช้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการสร้างชิ้นงาน