การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

1. ติดต่อขอ username และ password ได้ที่
พิมพ์ ชื่อ นามสกุล ต้นสังกัด เช่น มหาวิทยาลัย รร. เป็นต้น และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
ส่งมาที่ e-mail ด้านล่างนี้
 • ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด โทรศัพท์081-7178093 e-mail: nattawutkhao@gmail.com
  • นายวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง 094-604-5885 theautobot@hotmail.com
 • ภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาจารย์นพรัตน์ หมีพลัด โทรศัพท์ โทรศัพท์ 081-951 1629 e-mail: nopparat_mee@nstru.ac.th
  • อาจารย์ ดร.กรวรรณ สืบสม โทรศัพท์ 062-539-9749 e-mail: korawan_seu@nstru.ac.th
  • อาจารย์ธณัฐชา รัตนพันธ์
  • อาจารย์รัฐพร กลิ่นมาลี
  • อาจารย์ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังสี
  • อาจารย์รัชนี สิทธิศักดิ์
  • อาจารย์อาทิตย์ อรุณศิวกุล
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • อาจารย์สุกัญญา นุตโร โทรศัพท์ 0859676845 e-mail: sukanya.vi@ubru.ac.th
  • อาจารย์จันทิมา เคลือบสำราญ โทรศัพท์ 0896089082 e-mail: jantima.k@ubru.ac.th
 • ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ โทรศัพท์ 0818757475 e-mail: jenjob.s@rbru.ac.th
  • นายนพเดช อยู่พร้อม โทรศัพท์ 0843523024 e-mail: noppadech.y@rbru.ac.th

หรือ

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
คุณธนทรัพย์  ในวันและเวลาราชการ ผ่านทาง e-mail  : tanasup.nstda@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 71593 โดยจะติดต่อกลับภายใน 1-2 วัน

2. ดูแบบฟอร์มการเขียนตามหัวข้อดังนี้ 
– แบบฟอร์มการเขียนบทความเพื่อส่งเข้าประกวด สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย คลิกที่นี่
– แบบฟอร์มการเขียนบทความเพื่อส่งเข้าประกวด สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย คลิกที่นี่
– แบบฟอร์มการเขียนบทความเพื่อส่งเข้าประกวด สำหรับครูในโรงเรียนทั่วไป คลิกที่นี่

3. กรอกข้อมูลสมัครเพื่อส่งผลงาน  คลิกที่นี่

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

หลังจากเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ PBL Contest เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านต้องการเขียนบทความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

>> คลิกที่ปุ่ม Log in เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ PBL ContestImage 001>> จะปรากฎหน้าจอให้กรอกข้อมูล ให้ท่านกรอก Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล์มาใช้ในการ Log in เข้าสู่ระบบ
Image 002

 1. ในกรณีที่จะเริ่มเขียนบทความให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Post >> Add New
  Image 004
 2. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอเพื่อเขียนบทความ โดยจะปรากฏหน้าตาของหน้าจอดังรูป
  – ตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่ต้องการเขียน
  Image 005
 3. เลือก Categories หรือ หมวดหมู่ที่จะใช้เขียนข้อมูล โดยผู้สมัครแยกตามภาค และประเภท ดังนี้

  มรภ-พิบูลสงคราม
  — ประเภทครูทั่วไป 61
  — ประเภทนักศึกษาครู 61
  — ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย 61
  ภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2561  
  — ประเภทครูทั่วไป 61
  — ประเภทนักศึกษาครู 61
  — ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย 61
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2561  
  — ประเภทครูทั่วไป 61
  — ประเภทนักศึกษาครู 61
  — ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย 61
  ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  — ประเภทครูทั่วไป 2561
  — ประเภทนักศึกษาครู 2561
  — ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย 2561
  เช่น เข้าร่วมประกวดที่ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี 2561 อยู่ใน ประเภทครูทั่วไป 2561 เลือกติกตามรูปด้านล่าง
 4. เลือกรูปแบบของหน้า ที่จะใช้ในการเขียนหรือสร้างเนื้อหา โดยปกติจะใช้รูปแบบ Standard
  Image 007
 5. หากต้องการแทรกสื่อมัลติมีเดีย หรือไฟล์วีดิทัศน์ ให้คลิกที่ Insert video  Youtube หรือ สำหรับ  video facebook
  Image-008หรือ ใส่ url สำหรับ video facebook
 6. การนำลิงค์ของวีดิทัศน์ มาแทรก อาจใช้แบบ General หรือ Embed ก็ได้แต่ ขนาดของหน้าจอควรใช้ค่ามาตรฐานที่ 425×350 pixcel
  Image-009
 7. การแทรกรูปภาพมายังบทความ สามารถทำได้โดย คลิกที่ Add Media
  Image 0107. 1 สร้าง แกลเลอรี่ เพื่อเก็บรูปภาพ โดยกดที่ Create Gallery >> จากนั้นทำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ โดยกดที่ปุ่ม Select Files >> จากนั้นยืนยันการสร้างแกเลอรี่ โดยกดที่ปุ่ม Create a new gallery
  Image 0117. 2 หลังจากอัพโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในแกลเลอรี่ก็จะมีรูปภาพที่เราได้ทำการอัพโหลดไปไว้บนระบบ ในกรณีที่จะแทรกรูปภาพไปยังบทความที่เราเขียน ให้คลิกเลือกรูปภาพ และทำการกดที่ปุ่ม insert galleryImage 012
 8. หลังจากทำการเขียนบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม Publish เพื่อทำการเผยแพร่บทความที่เราได้เขียน เป็นการเสร็จสิ้นการเขียนบทความ
  10