TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)
จำนวน 38 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 8 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 17 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 18 โครงงาน

โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

ดูเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานชื่อโรงเรียน

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานโปรแกรมแปลภาษามือโรงเรียนราชินี จ.กทม.25661202-0557
2เหรียญทองโครงงาน The third eye warns in deserted placesโรงเรียนราชินี จ.กทม.25661202-0558
3เหรียญทองโครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส25661202-0559
4เหรียญทองโครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถ
ด้วย AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 25661202-0560
5เหรียญทองโครงงาน เช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat)โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0561
6เหรียญทองเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machineโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0562
7เหรียญทองโครงงานSmart Water Tankโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่25661202-0563
8เหรียญทองโครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม.25661202-0564
9เหรียญเงินโครงงานตู้ยา Search โอสถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ.สุราษฎร์ธานี25661202-0565
10เหรียญเงินโครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน25661202-0566
11เหรียญเงินโครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร25661202-0567
12เหรียญเงินโครงงานพัดลมอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน25661202-0568
13เหรียญเงินโครงงานเรื่อง Road Safer Life Saverโรงเรียนราชินี จ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร25661202-0569
14เหรียญเงินโครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคุณวิทยา
จ.ศรีสะเกษ
25661202-0570
15เหรียญเงินโครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี25661202-0571
16เหรียญเงินโครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จ.เชียงใหม่25661202-0572
17เหรียญเงินโครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์25661202-0573
18เหรียญเงินโครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย25661202-0574
19เหรียญเงินโครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0575
20เหรียญเงินโครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี25661202-0576
21เหรียญเงินโครงงาน smart cityโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.จังหวัด ขอนแก่น25661202-0577
22เหรียญเงินโครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Controlโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.จังหวัดเชียงใหม่25661202-0578
23เหรียญเงินโครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี25661202-0579
24เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0580
25เหรียญเงินโครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0581
26เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ 
27เหรียญทองแดงโครงงานการปลูกผักแบบไร้ดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่25661202-0583
28เหรียญทองแดงโครงงานวัดปลอดภัยใจสงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0584
29เหรียญทองแดงโครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0585
30เหรียญทองแดงโครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.จังหวัดน่าน25661202-0586
31เหรียญทองแดงโครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ.จังหวัดอุดรธานี 
32เหรียญทองแดงโครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farmโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.จังหวัดแพร่25661202-0588
33เหรียญทองแดงโครงงานห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งวิลแชร์)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ25661202-0589
34เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจจับหมวกกันน๊อคด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ 
35เหรียญทองแดงเครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ Aiโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง 
36เหรียญทองแดงโครงงานแยกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก 
37เหรียญทองแดงโครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก 
38เหรียญทองแดงโครงงานถังขยะกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 
39เหรียญทองแดงระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS)โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม 
40เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( double check )โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 25661202-0596
41เหรียญทองแดงเครื่องให้อาหารปลาสวยงาม 3 ระบบ IoTโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
42เหรียญทองแดงโครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี25661202-0598
43เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25661202-0599

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

ลำดับ รางวัล ชื่อโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1 เหรียญทอง โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือ นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ 25661202-0486
2 เหรียญทอง โครงงาน The third eye warns in deserted places นายอภิชาติ อินทนิน 25661202-0487
3 เหรียญทอง โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครง นางสาวบารียะห์ เจ๊ะแล๊ะ 25661202-0488
4 เหรียญทอง โครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถ
ด้วย AI
นายพงศ์ธร เปงวงศ์ 25661202-0489
5 เหรียญทอง โครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถ
ด้วย AI
นายวีรพนธ์ พลเมฆ 25661202-0490
6 เหรียญทอง โครงงาน เช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat) สามเณรดนุวัฒน์ชัย เถาว์พันธ์ 25661202-0491
7 เหรียญทอง โครงงาน เช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat) นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ 25661202-0492
8 เหรียญทอง เครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machine

พระสุรชัย อโรคา

25661202-0493
9 เหรียญทอง เครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machine นายสถาพร บุตตัสสะ 25661202-0494
10 เหรียญทอง โครงงานSmart Water Tank นายพงศ์ชัย เชยโต 25661202-0495
11 เหรียญทอง โครงงานSmart Water Tank นายยงยุทธ คำอ้วน 25661202-0496
12 เหรียญทอง โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI) นางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์ 25661202-0497
13 เหรียญทอง โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI) นางสาวกิตติยา จันดี 25661202-0498
14 เหรียญเงิน โครงงานตู้ยา Search โอสถ นาย นพดล สุทธิมา 25661202-0499
15 เหรียญเงิน โครงงานตู้ยา Search โอสถ นางสาวสุกัญญา อุพัมมา 25661202-0500
16 เหรียญเงิน โครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะ นางสาวสวิชญา ทิพย์ประเสริฐ 25661202-0501
17 เหรียญเงิน โครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะ นายจิรันดร เองศิลป์ 25661202-0502
18 เหรียญเงิน โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร นายธีรนัย แซ่โหงว 25661202-0503
19 เหรียญเงิน โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี 25661202-0504
20 เหรียญเงิน โครงงานพัดลมอัจฉริยะ นายสิงห์ สุจันทร์ , 25661202-0505
21 เหรียญเงิน โครงงานพัดลมอัจฉริยะ นางดวงพร สุจันทร์ 25661202-0506
22 เหรียญเงิน โครงงานเรื่อง Road Safer Life Saver นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ 25661202-0507
23 เหรียญเงิน โครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะ นางสาวอริยา พิมเทพ 25661202-0508
24 เหรียญเงิน โครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ นายประเสริฐ อะหมัด 25661202-0509
25 เหรียญเงิน โครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit) นางสาวฐิรญา ทะนันชัย 25661202-0510
26 เหรียญเงิน โครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit) นางสาวอภิสรา คำฟู 25661202-0511
27 เหรียญเงิน โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI นางณุชรี อ่อนน้ำคำ 25661202-0512
28 เหรียญเงิน โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI นายทวีวัฒน์ มธุรส 25661202-0513
29 เหรียญเงิน โครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัย นางสาวรุ่งนภา นาบง 25661202-0514
30 เหรียญเงิน โครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าใน นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ 25661202-0515
31 เหรียญเงิน โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็ก นายพีรภัทร์ ตรงดี 25661202-0516
32 เหรียญเงิน โครงงาน smart city นายวิชยุตม์ ชัยมนตรี 25661202-0517
33 เหรียญเงิน โครงงาน smart city นางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร 25661202-0518
34 เหรียญเงิน โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control นายสืบศักดิ์ จอมธรรม 25661202-0519
35 เหรียญเงิน โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control นางสาวธัญทิพย์ จันทร์มะโน 25661202-0520
36 เหรียญเงิน โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ นายธนชัย นพวัฒน์ 25661202-0521
37 เหรียญเงิน โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ นางสาวนวลชนก นิลขำ 25661202-0522
38 เหรียญเงิน โครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AI นายพัทธดนย์ กันธะรส 25661202-0523
39 เหรียญเงิน โครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AI นางสาวเสาวภา โสดา 25661202-0524
40 เหรียญเงิน โครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะ นายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์ 25661202-0525
41 เหรียญเงิน โครงงานเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพารา นายนพดล พุทธพฤกษ์  
42 เหรียญเงิน โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็ก นายพีรภัทร์ ตรงดี 25661202-0527
43 เหรียญทองแดง โครงงานการปลูกผักแบบไร้ดิน นางสาวศศิธร รัตนชมภู 25661202-0528
44 เหรียญทองแดง โครงงานการปลูกผักแบบไร้ดิน นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย 25661202-0529
45 เหรียญทองแดง โครงงานวัดปลอดภัยใจสงบ นางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์ 25661202-0530
46 เหรียญทองแดง โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ 25661202-0531
47 เหรียญทองแดง โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ นางดวงพร สุจันทร์ 25661202-0532
48 เหรียญทองแดง โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ 25661202-0533
49 เหรียญทองแดง โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง นางสาวกรรณิกา แดงนา  
50 เหรียญทองแดง โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง นางสาวอรทัย บุญธรรม  
51 เหรียญทองแดง โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า 25661202-0536
52 เหรียญทองแดง โครงงานห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งวิลแชร์) นายณัฐดนัย เครือวัลย์ 25661202-0537
53 เหรียญทองแดง โครงงานเครื่องตรวจจับหมวกกันน๊อคด้วย AI นายสิทธิพล ใจตรง  
54 เหรียญทองแดง เครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ Ai นายวีรศักดิ์ เป้รอด   
55 เหรียญทองแดง เครื่องปิ้งหมูอัตโนมัติ Ai นางสาวมติกา ใจธรรม  
56 เหรียญทองแดง โครงงานแยกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย AI นายปรีชา ฟักตั้ว  
57 เหรียญทองแดง โครงงานแยกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย AI นายอดิศักดิ์ เป็งปิง  
58 เหรียญทองแดง โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI นายอดิศักดิ์ เป็งปิง  
59 เหรียญทองแดง โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI นายอดิศักดิ์ เป็งปิง  
60 เหรียญทองแดง โครงงานถังขยะกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน นางนิภาพร เกิดไทย  
61 เหรียญทองแดง โครงงานถังขยะกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน นายอิทธิพล ต๊ะศรี  
62 เหรียญทองแดง ระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) นายพิษณุ พลเยี่ยม  
63 เหรียญทองแดง ระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) นางสาววรกานต์ นันทะบุตร  
64 เหรียญทองแดง โครงงาน ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( double check ) นายชนะ เกลี้ยงทอง 25661202-0549
65 เหรียญทองแดง โครงงาน ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง ( double check ) นางสุพัตรา ชูลิกร 25661202-0550
66 เหรียญทองแดง เครื่องให้อาหารปลาสวยงาม 3 ระบบ IoT นายชนะ เกลี้ยงทอง  
67 เหรียญทองแดง เครื่องให้อาหารปลาสวยงาม 3 ระบบ IoT นางสุพัตรา ชูลิกร  
68 เหรียญทองแดง โครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security) นายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี 25661202-0553
69 เหรียญทองแดง โครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security) นางสาวเบญจวรรณ สังวัง 25661202-0554
70 เหรียญทองแดง โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพา นายนพดล สุทธิมา 25661202-0555
71 เหรียญทองแดง โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพา นางสาวสุกัญญา อุพัมมา 25661202-0556