TH  |  EN

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ เพื่อวางแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือต่อไปหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 2.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.  กรมชลประทาน 4.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 6.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ … Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทไมเนา เกาะไมเนา ทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 68

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทไมเนา เกาะไมเนา ทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 68 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทไมเนา เกาะไมเนา ทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 68 ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล การประชุมนี้เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2494 ณ เมืองลินเดา ริมทะเลสาบคอนสตันซ์ ในรัฐบาวาเรีย ทางใต้ของประเทศเยอรมนี ปัจจุบันมุ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากนานาประเทศ มีเป้าหมายตามคำขวัญ 3 ประการคือ ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงเครือข่าย สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล เมืองลินเดาแห่งทะเลสาบคอนสตันซ์ จัดการประชุมนี้ทุกปีประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม หมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2547 การประชุดจะจัดทั้งสิ้น 6 … Read more

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ สร้างเมื่อ: 09 พฤษภาคม 2561   เมื่อ : วันที่ 9 พ.ค. 2561สถานที่ : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจัดโดย : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE)         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ รอบแรก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เพื่อเฟ้นหาผลงานที่ดีที่สุดไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติในงาน i-CREATe 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 21 ทีมดังนี้1. Braille keyboard application for android operation จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์2. Develop Thai Braille’s translator program … Read more