TH  |  EN

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานทันตกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานทันตกรรม สร้างเมื่อ: 31 สิงหาคม 2560                   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษถึงความเป็นมาของโครงการ “การคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุและคนพิการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางทันตกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานการประชุม) ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ รก.คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ     … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดมิวอาย อุปกรณ์ที่จะช่วยแปลงกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ ในราคาประหยัด ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดย สวทช. ได้นำชุดมิวอายไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สนุกสนาน เร้าใจ เพิ่มความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

I-CREATe 2017

พระราชกรณียกิจ งาน I-CREATe 2017 และงานกาล่าดินเนอร์ 23 ส.ค. 60 14.00 น.ณ ประเทศญี่ปุ่น https://www.youtube.com/watch?v=9I2y3_CW2Eo เครดิตโดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/oHA7UjDJJcw           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (I-CREATe 2017) 23 ส.ค 60 14.00 น.ณ ประเทศญี่ปุ่น         วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017) ณ Kobe International Conference Center … Read more

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สร้างเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560              มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มีโรงเรียน ๗ แห่งผ่านการประเมิน ประกอบด้วย โรงเรียนที่ผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานครั้งที่ ๑ จำนวน ๕ แห่ง และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ ๒ จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้ โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานครั้งที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียน 1. บ้านกูวิง จ.ปัตตานี 2. บากงพิทยา จ.ปัตตานี … Read more

I-CREATe 2017

I-CREATe 2017 สร้างเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 พระราชกรณียกิจ งาน I-CREATe 2017 และงานกาล่าดินเนอร์ 23 ส.ค. 60 14.00 น.ณ ประเทศญี่ปุ่น https://youtu.be/9I2y3_CW2Eo เครดิตโดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/oHA7UjDJJcw          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (I-CREATe 2017) 23 ส.ค 60 14.00 น.ณ ประเทศญี่ปุ่น             วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ … Read more

พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น

พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น สร้างเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 https://youtu.be/pyaHRq-rZVA     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบ้านพักผู้สูงอายุโกเบ สึมะ กิระกุเอน หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก จังหวัดเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น.เวลา 09.00 น. เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/EdHIINWZtII

พระราชกรณียกิจ งาน i-CREATe 2017 และงานกาล่าดินเนอร์ 23 ส.ค. 60 14.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น

พระราชกรณียกิจ งาน i-CREATe 2017 และงานกาล่าดินเนอร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เครดิตโดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/oHA7UjDJJcw สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017) 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017) ณ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ศาสตราจารย์ … Read more

พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น

พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบ้านพักผู้สูงอายุโกเบ สึมะ กิระกุเอน หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก จังหวัดเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น 23 สิงหาคม 60 เวลา 09.00 น. เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/EdHIINWZtII

ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 60 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ประธานกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย และประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ 11 และผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก ถวายพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/7ggfDmxf7lo