TH  |  EN

อบรมหลักสูตร Robotics Trainer Camp : การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง (Projectile)

อบรมหลักสูตร Robotics Trainer Camp : การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง (Projectile) สร้างเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2561   เมื่อ : วันที่ 31 ก.ค. 2561สถานที่ : ห้อง CC308 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม อบรมหลักสูตร”Robotics Trainer Camp : การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง(Projectile) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องCC308 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรม 13 คน ได้แก่ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ทาง programming ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก คลังภาพ : คลิก รูปกิจกรรม

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา https://youtu.be/_R5l-EUtYN0 ออกอากาศ เมื่อวันที่ 30 July 2018 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก             สวทช. ร่วมกับ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริด ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ” ซึ่งเป็นเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 … Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้บริหาร นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณในบริเวณขั้วโลกเหนือ และผู้สนับสนุน เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้บริหาร นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณในบริเวณขั้วโลกเหนือ และผู้สนับสนุน เข้าเฝ้าฯ เครดิตโดย สำนักข่าวไทย original link : คลิก เมื่อ :วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงาน ในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ดของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานธงชาติไทย กับธงประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ” สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์ไทยขยายความร่วมมือในการศึกษาวิจัยขั้วโลก จากเขตแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) เข้าสู่เขตอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) … Read more

สองผลงานนศ.ไทยคว้าชนะเลิศ i-CREATe 2018

สองผลงานนศ.ไทยคว้าชนะเลิศ i-CREATe 2018   สร้างเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2561         เมื่อวันที่ 14 กค.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12(i-CREATe 2018) ณ  Shanghai Everbright Exhibition Center Hotel นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมี นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) Prof. Hongliu Yu  ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารอรับเสด็จฯ     … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 July 2018 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ “โครงการนำร่อง การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ” เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง รวม 20 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบ วัฏจักร/วัฏจักรการสืบเสาะ

การอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบ วัฏจักร/วัฏจักรการสืบเสาะ สร้างเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2561   เมื่อ : วันที่ 7-8 ก.ค. 2561สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบ วัฏจักร/วัฏจักรการสืบเสาะ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ         มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมต่อยอดเกี่ยวกับแนวทางการทำโครงงานวิทยศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัย เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการสืบเสาะ Inquiry Cycle Method วัฏจักรวิจัย และแนวทางการเชียนรายงานในรูปแบบวัฏจักรวิจัย/สืบเสาะ กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 26 คน … Read more

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)        เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป         ผลการประชุมสามารถหาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียน และชุมชนได้ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ แผนระยะสั้น (ปัจจุบัน – … Read more