TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 https://youtu.be/OIWHHPEo-WE        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จลงจากห้องสมุดพร้อมปัญญา เพื่อทอดพระเนตรห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ การฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารคาว-หวานของผู้ต้องขัง ห้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ห้องเรียนผู้ไม่รู้หนังสือ และห้องฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่ จากนั้น ผู้แทนผู้ต้องขังทูลเกล้าฯ ถวายผลงานการฝึกวิชาชีพ “ลงรักปิดทอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชาย –หญิง จำนวน 2 ราย ติดต่อได้ที่        ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 8189    ขอขอบคุณ ภาพประกอบ : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สกู๊ปข่าวทีวีเรื่องผลงานสติกเกอร์ไลน์ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี รายการล่าความจริง ช่อง NOW26

07 โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Application https://youtu.be/O67mVKZKrj4 ออกอากาศ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 60 ช่อง NOW26 เครดิตโดย NOW26 link original : คลิก